PROCEDURA PRZYZNAWANIA PORĘCZEŃ

Kto może uzyskać poręczenie?

Podmioty ubiegające się o poręczenie muszą spełniać łącznie następujące warunki:

  • – są małymi lub średnimi przedsiębiorcami w rozumieniu art. 54 i 55 ustawy z dnia 19 listopada 1000 r. Prawo działalności gospodarczej (Dz. U. Nr 101, poz. 1178 z późniejszymi zmianami);
  • – są podmiotami polskimi, co oznacza najwyżej 49% akcji lub udziałów w kapitale założycielskim podmiotu (lub równoznacznych praw) jest własnością zagranicznych osób fizycznych lub prawnych;
  • – prowadzą działalność gospodarczą na terenie Powiatu Strzelińskiego albo innego powiatu lub gminy, jeżeli ten powiat lub gmina są członkami Stowarzyszenia Inicjatyw Społeczno- Gospodarczych w Strzelinie, w myśl §14 Statutu Stowarzyszenia.

Za spełniającego w/w warunki uznaje się osobę podejmującą działalność gospodarczą.

Co poręczymy?

Poręczeniem może być objęty wyłącznie:

  • kredyt lub pożyczka na cele bezpośrednio związane z prowadzeniem działalności gospodarczej.

Ile poręczymy?

Wartość poręczenia nie może przekroczyć 70% wartości aktualnej kwoty kredytu /pożyczki.

  • Kwota poręczenia nie może przekroczyć 100.000 zł.
  • Łączna kwota aktualnych poręczeń udzielonych jednemu podmiotowi nie może przekroczyć 12,5% wartości depozytu poręczeniowego, czyli 126 250 zł.

Jak uzyskać poręczenie?

Krok pierwszy

Wnioskodawca wypełnia standardowy wniosek (formularz wniosku o poręczenie – plik do pobrania).

Krok drugi

Wypełniony wniosek o poręczenie wnioskodawca powinien dostarczyć do biura Funduszu osobiście.

Krok trzeci proceduralny

Oczekiwanie na przyznanie kredytu / pożyczki.

Rekomendacja wniosku do Komisji kwalifikacyjnej przez pracownika biura

Rozpatrzenie wniosku o poręczenie przez Komisję Kwalifikacyjną.

udzielenie poręczenia przez Zarząd Stowarzyszenia w terminie do 7 dni roboczych od momentu złożenia kompletnej dokumentacji przez Instytucję Finansową (bank ,urząd pracy).

Krok czwarty

Podpisanie dokumentów poręczeniowych i wystawienie przez Wnioskodawcę zabezpieczenie w formie weksla in blanco wraz z deklaracją wekslową na rzecz Funduszu.

Dodatkowe informacje

udzielane jest na okres maksymalnie do 7 lat do momentu uregulowania poręczanych zobowiązań finansowych plus jeden miesiąc.

Fundusz pobiera prowizje za udzielenie poręczenia od 1% do 2,2% wartości poręczenia.

Struktura opłat i prowizji pobieranych przez

Samorządowy Fundusz Poręczeń Kredytowych w Strzelinie

Zapadalność kredytu/pożyczki Wartość prowizji w stosunku do wartości poręczenia
Okres nie przekraczający 6 miesięcy 1%
Okres przekraczający 6 miesięcy, ale nie przekraczający 1 roku 1,2%
Okres przekraczający 1 rok, ale nie przekraczający 18 miesięcy 1,4%
Okres przekraczający 18 miesięcy, ale nie przekraczający 2 lat 1,6%
Okres przekraczający 2 lata, ale nie przekraczający 3 lat 1,8%
Okres przekraczający 3 lata, ale nie przekraczający 4 lat 2%
Okres przekraczający 4 lata, ale nie przekraczający 7 lat 2,2%
Ten wpis został opublikowany w kategorii Bez kategorii. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *