Historia Funduszu

Historia Funduszu

  •     29 październik 2001 r. powołanie i uchwalenie regulaminu Samorządowego Funduszu Poręczeń Kredytowych w Strzelinie (SFPK) przez Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia.
  •     listopad 2001 r. 300 000 zł. – kwoty wpisowego założycieli Stowarzyszenia, wyasygnowane z budżetów powiatu oraz gmin na podstawie uchwał nr 4/01 i 10/01 Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia, dnia 28.
  •     08. 2001 r. i 19. 11. 2001 r. w sprawie wysokości wpisowego i składki członkowskiej oraz sposobu i terminu ich opłacania.
  •     grudzień 2001 r. 300 000 zł. – kwota dotacji uzyskanej w drodze wygranego konkursu organizowanego przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) na dokapitalizowanie funduszu
  •     czerwiec 2002 r. 300 000 zł. – kwota dofinansowania funduszu przez Agencję Własności Rolnej Skarbu Państwa (AWRSP) w drodze umowy pięcioletniej (obecnie wygasła).
Ten wpis został opublikowany w kategorii Bez kategorii. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *