Archiwum autora: admin

Historia Funduszu

Historia Funduszu     29 październik 2001 r. powołanie i uchwalenie regulaminu Samorządowego Funduszu Poręczeń Kredytowych w Strzelinie (SFPK) przez Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia.     listopad 2001 r. 300 000 zł. – kwoty wpisowego założycieli Stowarzyszenia, wyasygnowane z budżetów powiatu oraz … Czytaj dalej

Zaszufladkowano do kategorii Bez kategorii | Dodaj komentarz

Regulamin

Regulamin działalności poręczycielskiej Samorządowego Funduszu Poręczeń Kredytowych w Strzelinie 1.         POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1.      Dla potrzeb niniejszego Regulaminu poniższe terminy definiuje się jako: 1.1.1.           Fundusz – Stowarzyszenie Inicjatyw Społeczno – Gospodarczych w Strzelinie – podmiot prowadzący działalność poręczycielską zgodnie z postanowieniami niniejszego … Czytaj dalej

Zaszufladkowano do kategorii Bez kategorii | Dodaj komentarz

UDZIELONE PORĘCZENIA – DANE STATYSTYCZNE

Poręczenia udzielone w I półroczu 2015roku Według działania poręczeniobiorcy produkcja 0 handel 143 500,00 usługi i transport 159 600,00 budownictwo 35 000,00 rolnictwo 0 inne 0 Suma 438 100.00 Informacje dotyczące wniosków o udzielenie poręczenia rozpatrzonych Liczba Wnioski rozpatrzone, w tym: 8 Wnioski … Czytaj dalej

Zaszufladkowano do kategorii Bez kategorii | Dodaj komentarz

PROCEDURA PRZYZNAWANIA PORĘCZEŃ

Kto może uzyskać poręczenie? Podmioty ubiegające się o poręczenie muszą spełniać łącznie następujące warunki: – są małymi lub średnimi przedsiębiorcami w rozumieniu art. 54 i 55 ustawy z dnia 19 listopada 1000 r. Prawo działalności gospodarczej (Dz. U. Nr 101, … Czytaj dalej

Zaszufladkowano do kategorii Bez kategorii | Dodaj komentarz

Organizacja

Organizacja Samorządowy Fundusz Poręczeń Kredytowych w Strzelinie jest jednostką prowadzącą działalność poręczycielską w ramach Stowarzyszenia Inicjatyw Społeczno- Gospodarczych w Strzelinie. Organami funduszu są: ZARZĄD Zarządem funduszu jest Zarząd Stowarzyszenia, który jest organem odpowiedzialnym za bieżącą działalność poręczycielską. Wspomagany przez Komisję … Czytaj dalej

Zaszufladkowano do kategorii Bez kategorii | Dodaj komentarz

Działalność

Działalność Zgodnie z Regulaminem SFPK, umowami z PARP i uchwałami Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia:     kapitał funduszu może być przeznaczony wyłącznie na udzielanie poręczeń kredytowych;     składki członkowskie, prowizje za udzielone poręczenia oraz przychody z oprocentowania lokat bankowych uzupełniają depozyt … Czytaj dalej

Zaszufladkowano do kategorii Bez kategorii | Dodaj komentarz