Szkolenia

„KREOWANIE LOKALNEGO PRODUKTU TURYSTYCZNEGO W OPARCIU O WALORY PRZYRODNICZO – KULTUROWE. CYKL SZKOLEŃ WARSZTATOWO- WYKŁADOWYCH W ZAKRESIE PROMOCJI I MARKETINGU PRODUKTU”

ARCHIWUM 2013

ZAPROSILIŚMY DO UDZIAŁU W DARMOWYM SZKOLENIU WSZYSTKICH ZAINTERESOWANYCH ROZWOJEM LOKALNEJ TURYSTYKI!

„MYŚL GLOBALNIE, DZIAŁAJ LOKALNIE!”

CEL: OPRACOWANIE GOTOWEGO PRODUKTU TURYSTYCZNEGO NA POTRZEBY TWOJEJ FIRMY, ORGANIZACJI!!!