Współpraca

SFPK współpracuje z:

  • Powiatowym Bankiem Spółdzielczym w Strzelinie
  • PKO BP S.A. Oddział w Strzelinie
  • Powiatowym Urzędem Pracy w Strzelinie